Darmowa dostawa do Paczkomatu dla zamówień od 139zł ✓ | Próbki gratis ❤

Szukaj

Polityka Prywatności

Polityka prywatności:

a)Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MICHAŁ GIŻA  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MISUN wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Skłodowskiej 15/24 Katowice 40-058,  NIP:  NIP:5482549855, REGON: 361584270, adres poczty elektronicznej: kontakt@misun.pl,

b) Dane osobowe zbierane przez MISUN za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO

§1 Dane zbierane są podczas:

a)Rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku rejestracji konta Pan/Pani podaje:

- Imię i Nazwisko

- Adres e-mail

b)Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku złożenia zamówienia Pan/Pani podaje:

- Imię i Nazwisko

- Adres e-mail

- Numer telefonu

- Kod pocztowy i miejscowość 

- Adres zamieszkania wraz z numerem domu/mieszkania 

W przypadku  firm powyższy zakres danych jest dodatkowo rozszerzony o:

-Nazwę Firmy

-Numer NIP

c) Skorzystania z formularza kontaktowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Pan/Pani podaje:

- Imię

- Adres e-mail

d) Zapisania się do newslettera. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku zapisania się do newslettera Pan/Pani podaje:

- Adres e-mail

§2 Odbiorcy danych osobowych:

Do prowadzenia naszego Sklepu Internetowego korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania Shoplo, poczta polska, kurier, podmiot obsługujący płatności online, biura księgowego oraz firmie doradztwa prawnego,  gdyby zaszła taka potrzeba w przypadku skomplikowanych reklamacji). Wiąże się to z koniecznością przekazania danych osobowych poniższym podmiotom.

-podmioty dostarczające zamówione towary

-podmioty obsługujące płatności elektroniczne( przelewy24.pl obsługiwany przez firmę PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań)

-podmioty dostarczające oprogramowania(platforma Shoplo, na której Sklep Internetowy jest zarejestrowany)

-podmiot badający satysfakcję z zawartej transakcji 

-podmioty świadczące usługi w zakresie księgowym oraz prawnym(biura księgowe, kancelarie prawne) Zebrane dane osobowe Klienta przekazywane są takiemu podmiotowi świadczącemu usługi jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

-w przypadku wpłynięcia żądania MISUN udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3 Okres przechowywania danych osób:

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji Pana/Pani będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego pod adresem www.misun.pl, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem sklepu internetowego dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

§4 Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani skorzystać z któregoś z poniższych uprawnień dotyczących danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres: kontakt@misun.pl

a)Prawo do cofnięcia zgody. Pan/Pani ma prawo do cofnięcia każdej zgody MISUN w każdej chwili, wedle własnego uznania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez MISUN zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

b)Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Pan/Pani ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

c)Prawo dostępu do danych. Pan/Pani ma prawo uzyskać dostęp od Administratora do swoich danych osobowych, a także uzyskać informacje o celach przetwarzania oraz odbiorcach danych.

d)Prawo do sprostowania danych. Pan/Pani ma prawo zażądać od Administratora sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

e)Prawo do sprzeciwu. Pan/Pani ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych. Prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu, czyli otrzymywania wiadomości e-mail z komunikatami marketingowymi dotyczącymi produktów lub usług.

f)Prawo do usunięcia danych(„prawo do bycia zapomnianym”)Pan/Pani ma prawo zażądania usunięcia danych osobowych.

g)Prawo do przenoszenia danych. Pan/Pani ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Pomimo Państwa żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem przez Państwa sprzeciwu lub wycofaniem zgody, firma Misun może zachować pewne dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego oraz numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług z firmą MISUN.

§5 Profilowanie w Sklepie Internetowym:

W naszym Sklepie Internowym  nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

§6 Prawo wniesienia skargi:

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Działanie Cookies i dane eksploatacyjne:

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w poniższych linkach:

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari 

w przeglądarce Microsoft Edge

11.Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym www.misun.pl z usług Google Analytics,  dostarczanych przez firmę Google Inc. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy(nie zawierają danych osobowych).

12.Korzystanie z funkcji tzw. pixel Facebooka, który pozwala polubić fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny.

§8 Zmiany Polityki Prywatności:

1.O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@misun.pl

3.Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2019 r.

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj